Algemene voorwaarde

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor deelname aan de wedstrijden van Duatlon Herentals, een organisatie van Fros Multisport Vlaanderen vzw en Multisport Events vzw.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld binnen de 3 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail.
 2. Bij annulatie door de deelnemer wordt er op geen enkel moment een terugbetaling voorzien.
 3. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden (dit betreft onder andere extreme weersomstandigheden of omstandigheden waarbij de veiligheid van de deelnemers niet kan worden gegarandeerd) niet kan doorgaan, wordt het deelnamegeld integraal teruggestort door de organisatie op de rekening van de deelnemer.
 4. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.
 5. Deelnemers zijn bij deelname aan de wedstrijden van Duatlon Herentals verzekerd voor lichamelijke ongevallen.
 6. Elke deelnemer moet steeds zijn/haar persoonlijk startnummer zichtbaar dragen.
 7. De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na de wedstrijden.
 8. De deelnemers aanvaarden de eigenheid van dit soort wedstrijd en zullen ondanks de aanwezigheid van seingevers toch steeds rekening houden met mogelijk wandel-, fiets- of autoverkeer. Deelnemers bevinden zich steeds op een verantwoorde manier op de openbare weg, houden zich bovendien aan de openbare wegcode en de door de organisatie verstrekte aanbevelingen.
 9. De organisatie behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen om redenen van veiligheid of toegankelijkheid.
 10. De deelnemer dient de gevraagde informatie juist en volledig te verstrekken aan Fros Multisport Vlaanderen (partnerorganisatie van Multisport Events vzw). Voor de verwerking van de persoonsgegevens verwijzen we naar de privacyverklaring. https://www.fros.be/over-ons/fros-privacy-beleid
 11. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close